Hantam signs MOU with the Red Cross Society

Hantam Municipality signed a groundbreaking MoU with the Red Cross Society. This will bring services to all areas such as: After Care Medical Services to those in need Accredited skills Training to the Unemployed Youth development Community empowerment Disaster relief and much more. We welcome on board Red Cross Society in building a stronger humanity for the people of the Hantam.    
Read More

Hantam Mayor inaugural address

Die Wnde. MM Mnr. Riaan Van Wyk Nuut Verkose Raadslede Teenwoordig Ds. West en ander Kerkleiers Teenwoordig   Amptenare van die OVK Dames & Here Vriende en Kamerade Ons vergader vandag presies 15 dae na die derde demokratiese Plaaslike Regerings Verkiesing en is binne die riglyn van 14 dae nadat die nuwe name van raadslede afgekondig was.  Ons hierwees is ook teen die agtergrond van die historiese vroue optog na die Unie gebou op 9 Augustus 1956, toe 20 000 vroue protesteer het teen die paswette onder leiding van Lilian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Moosa en Sophia De Bruyne.   Vandag,
Read More