KENNISGEWING VAN VERSLAPPING VAN WATERBEPERKINGS

    HANTAM MUNISIPALITEIT   KENNISGEWING NR:  WB 02/2018   KENNISGEWING VAN VERSLAPPING VAN WATERBEPERKINGS   Kennis geskied aan alle inwoners van Hantam Munisipaliteit dat die munisipale raad gedurende sy raadsvergadering van 27 September 2018 besluit het om waterbeperking vir alle inwoners van die Hantam te verslap.   Hierdie beperkinge sal van toepassing wees in die dorpe Calvinia, Nieuwoudtville, Brandvlei, Loeriesfontein, Middelpos en Swartkop, vanaf 1 Oktober 2018. Alle inwoners word versoek om die raad item noukeurig te bestudeer en kennis te neem van die boete klousule wat van toepassing sal wees , vir gebruikers wat die limiete oorskrei.  
Read More

DECLARATION AFTER SPECIAL COUNCIL MEETING

Verklaring deur Hantam Munisipaliteit na ñ Spesiale Raadsvergadering gehou op 25 Januarie 2018. Die Raad van Hantam Munisipaliteit het haar eerste spesiale vergadering op 25 Januarie 2018 in die Raadsaal van Namakwa Distriksmunisipaliteit te Calvinia gehou. Die vergadering was gekenmerk deur robust besprekings met baie goeie insette nadat die Burgemeester, raadslid Roger Swartz, sy amptelike aankondigings en mededelings aan die Raad voorgehou het. Dit dien om gemeld te word dat die Begrotingproses plan vir 2018 eenparig aanvaar was, asook die Artikel 72 verslag soos voorgelê. Die jaarverslag vir 2016-17 wat ñ uiteensetting van Hantam Munisipaliteit se werksaamhede was, is ook
Read More

Hantam signs MOU with the Red Cross Society

Hantam Municipality signed a groundbreaking MoU with the Red Cross Society. This will bring services to all areas such as: After Care Medical Services to those in need Accredited skills Training to the Unemployed Youth development Community empowerment Disaster relief and much more. We welcome on board Red Cross Society in building a stronger humanity for the people of the Hantam.    
Read More

Hantam Mayor inaugural address

Die Wnde. MM Mnr. Riaan Van Wyk Nuut Verkose Raadslede Teenwoordig Ds. West en ander Kerkleiers Teenwoordig   Amptenare van die OVK Dames & Here Vriende en Kamerade Ons vergader vandag presies 15 dae na die derde demokratiese Plaaslike Regerings Verkiesing en is binne die riglyn van 14 dae nadat die nuwe name van raadslede afgekondig was.  Ons hierwees is ook teen die agtergrond van die historiese vroue optog na die Unie gebou op 9 Augustus 1956, toe 20 000 vroue protesteer het teen die paswette onder leiding van Lilian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Moosa en Sophia De Bruyne.   Vandag,
Read More