VERSLAPPING VAN WATERBEPERKINGS

    HANTAM MUNISIPALITEIT

  KENNISGEWING NR:  WB 02/2018

 

KENNISGEWING VAN VERSLAPPING VAN WATERBEPERKINGS

 

Kennis geskied aan alle inwoners van Hantam Munisipaliteit dat die munisipale raad gedurende sy raadsvergadering van 27 September 2018 besluit het om waterbeperking vir alle inwoners van die Hantam te verslap.

 

Hierdie beperkinge sal van toepassing wees in die dorpe Calvinia, Nieuwoudtville, Brandvlei, Loeriesfontein, Middelpos en Swartkop, vanaf 1 Oktober 2018.

Alle inwoners word versoek om die raad item noukeurig te bestudeer en kennis te neem van die boete klousule wat van toepassing sal wees , vir gebruikers wat die limiete oorskrei.

 

VERLIGTING VAN WATERBEPERKINGS IS AS VOLG:

 

  1. Dat Residensiële persele beperk word tot 25kl met ’n boete van R45 per kl vir elke kl meer as 25kl gebruik per kalendermaand.
  2. Dat Sake persele beperk word 30 kl met ’n boete van R45 per kl vir elke

kl meer as 45kl gebruik per kalender maand.

  1. Dat Kerk persele beperk word 25kl met ’n boete van R45 per kl vir elke

kl meer as 45kl per kalender maand.

  1. Dat Staat persele soos skole, hospitale, klinieke, korrektiewe dienste en SAPD uitgesluit word, maar dat geen tuine natgemaak mag word nie.
  2. Dat groep behusing beperk word tot 15kl per wooneenheid met ’n boete van R45 per kl vir elke kl meer gebruik as 15kl per kalendermaand.
  3. Ouetehuise en versorgingsoorde uitgesluit word, maar dat geen tuine nat gemaak mag word nie.
  4. Dat industriële persele soos abattors, rooibostee fabrieke beperk word tot 200kl per maand met boete van R45 per kl gebruik meer as 200kl, per kalender maand.
  5. Dat die dorpe Calvinia, Brandvlei, Nieuwoudtville en Loeriesfontein onderhewig is aan algehele waterbeperkings, dat tuine met ’n emmer natgemaak mag word, geen tuinslange word aan krane toegelaat nie, geen swembaddens mag volgemaak word nie.
  6. Persele met boorgate moet duidelik gemerk wees “BOORGAT”
  7. Dat die implementeringsdatum 01 Oktober 2018 is.

 

 

J.I. Swartz                                                                   Hoopstraat, Privaatsak X14

Munisipale Bestuurder                                                Calvinia, 8190

www.hantam.gov.za