LEWERING VAN WATER (CALVINIA)

HANTAM MUNISIPALITEIT

KENNISGEWING NR: WW 01/2020

KENNISGEWING: LEWERING VAN WATER (CALVINIA)

Kennis geskied hiermee aan alle inwoners in Calvinia, dat daar ‘n pomp by een van Hantam Munisipaliteit se grootste en sterkste boorgate buite werking geraak het.

Die lewering van water na u perseel sal dus vir ’n onbepaalde tydperk beïnvloed word. Die pomp is bestel en hoop ons dat dit binnekort afgelewer en geïnstaleer sal word.

Die Hantam Munisipaliteit doen weereens ’n beroep op al ons inwoners om water spaarsamig te gebruik aangesien die Munisipaliteit slegs 40 kiloliter per uur kan lewer en die aanvraag is tussen 60 en 65 kiloliter.

Die uwe

J.I. Swartz
MUNISIPALE BESTUURDER
Dr. Nelson Mandela Rylaan
Privaatsak X14, Calvinia, 8190
Tel:027-3418500