Sluiting van Kantore oor die feestyd

HANTAM MUNISIPALITEIT

SLUITING VAN KANTORE DESEMBER 2018 Advertensie nr: MM-08/2018

Kennis geskied hiermee dat die Hantam Munisipaliteit kantore gesluit sal wees vir die tydperk:

DINSDAG 18 DESEMBER 2018 EN OPEN WEER
MAANDAG 07 JANUARIE 2019 OM 07:30

BIBLIOTEKE SAL GESLUIT WEES
VANAF DINSDAG 18 DESEMBER 2018 EN OPEN OP
MAANDAG 07 JANUARIE 2019 OM 09:00

NEEM KENNIS DAT TOONBANKE STEEDS OOP SAL WEES VIR BETALINGS EN SLUIT OP WOENSDAG 19 DESEMBER 2018 OM 15H00

Noodsaaklike dienste sal steeds gelewer word by die volgende nommers:

BRANDVLEI
Suigtenk/Vullis/Water/Elektrisiteit/ Brandweer Sel: 083 627 9216 / 078 460 3434
Koopkrag by Boesmanland Instap Tel: 054 603 0202

CALVINIA
Vullis: Sel: 071 573 1312
Suigtenke: Sel: 073 483 9931
Water: Sel: 073 664 2099
Elektrisiteit: Sel: 073 969 8900
Verkeer/Brandweer Sel: 079 869 2143
Ecolec krag sal by OK en Calvinia Spar, Kerkstraat Calvinia te koop wees.

LOERIESFONTEIN
Suigtenk/Vullis/Water/Elektrisiteit/Brandweer Sel: 083 627 7307 / 078 460 3455
Marinda Horn Mobile (Ecolec Krag) Sel: 083 470 6235
Ecolec krag by Food Express Tel: 027 662 1101

NIEUWOUDTVILLE
Suigtenk/Vullis/Water/Elektrisiteit/Brandweer Sel: 083 627 8092 / 078 460 3369
Ecolec krag by Lee-Ann Beukes
(Jakarandastraat 35) Sel: 078 686 0754
Ecolec krag by Nicole Beukes
(Jacobus Moses straat 1144) Sel: 082 051 6145

Die Burgemeester, Rdl. Roger Swartz, Raadslede en Amptenary wens alle inwoners van Hantam Munisipaliteit ‘n Geseënde Kersfees en ‘n Voorspoedige Nuwejaar toe.

J.I. Swartz
MUNISIPALE BESTUURDER

Nelson Mandela Rylaan, Privaatsak X14 CALVINIA 8190
Telefoon: 027 3418500
Faks: 027 3418501
E-pos: info@hantam.gov.za
Webtuiste: www.hantam.gov.za