Hantam Municipality

Hantam Munisipaliteit/Municipality

Verwelkoming van nuwe Munisipale Bestuurder

Hantam Munisipaliteit verwelkom nuwe Munisipale Bestuurder.

03 October 2022

Hantam verwelkom Me Samantha Tatas-Titus as waarnemende Munisipale Bestuurder. Me Titus neem oor by ons vorige Munisipale Bestuurder, Mnr JI Swartz.

Me Titus kom met vorige ondervinding waar sy ook die Munisipale Bestuurder van Namakhoi Munisipaliteit was.

Ons wens haar al die beste toe in haar nuwe uitdaging om die Hantam gemeenskap vorentoe te vat.

Baie welkom.

Foto inlas: Burgemeester, Lynette Olyn

Munisipale Bestuurder: Me S Titus